ANUNT FOARTE IMPORTANT

Cererile pentru modificarea numarului de persoane se fac maxim pana la inceputul lunii pentru care se doreste modificarea.

Va informam ca incepand cu 01.01.2018, modificarea numarului de persoane care locuiesc intr-un apartament si sunt luat in considerare la calculul cheltuielilor comune care se impart in functie de numarul de persoane se va face doar pe baza de cerere.

Anual, in luna ianuarie, se vor primi 2 cereri de modificare a numarului de persoane.

Conform H.G. nr. 1588/2007, art.17, lit. r), proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea (modificarea) de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie cel putin 15 zile pe luna, conform Adunarii Generale.

ATENTIE:

Legea nr.67/2017 pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007
Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:”(2) Ascoiatiile de proprietari pot hotar exceptarea de la plata cheltuielilor prevazute la alin. (1) lit (b) pentru copii cu varsta de pana la 3 ani.”

Asociatia de Proprietari
Subsemnatul proprietar/chirias al apartamentului va instiintez prin prezenta ca in lunile in apartamentul mai sus mentionat vor locui urmatorul numar de persoane urmand ca dupa expirarea acestui termen in apartament sa locuiasca urmatorul numar de persoane
Daca numarul de persoane se modifica pe termen nelimitat, va rugam sa completati acest lucru la rubrica unde specificati perioada (lunile).

Ma oblig sa anunt administratorul in momentul in care vor interveni modificari fata de aceasta cerere

Scroll to Top
Call Now ButtonSuna Acum!